DRAAG BIJ AAN HET HERSTEL VAN ONS CLUBGEBOUW “DE SCOUTHOEVE”

In een groene kom, liggend aan het water van de Boonervliet, vinden we het onderkomen van Scouting Karel Doormangroep. Sinds 1991 is scoutingclubhuis ‘de Scouthoeve’ de plek waar elk weekend scouts samenkomen voor het scoutingspel. Aan de rand van Maassluis. Ons clubgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, dit is waarom er een herstelproject gestart is. Het gehele herstelproject is opgedeeld in 3 fases. Fase 1 is een investering voor het dak en buitenwanden. Hiervoor is een bedrag van €380.000,- benodigd. In totaal zullen de investeringen ca. €750.000 euro bedragen.

Doneer

LED verlichting

€ 100,-

Doneer

Een zonnepaneel

€ 500,-

Doneer

Dakbedekking

€ 1500,-

Grootse verbouwing in 30 jaar tijd

Het clubgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Tegelijkertijd is er groot onderhoud nodig om het dak en gevels weer wind en waterdicht te maken. Ook zijn er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en willen we plek bieden aan kinderen met een beperking. Daarom heeft Scouting KD de plannen rond om dit clubgebouw weer op niveau te krijgen.

Een veilig, energie-neutraal en duurzaam gebouw

We streven naar een energie-neutraal gebouw. Zo moet het gebouw worden voorzien van slimme LED verlichting die uitgaat als er geen beweging plaatsvindt. Bovendien willen we het groene karakter van Scouting meenemen in duurzaamheidsplannen. Zo kan de elektriciteit worden opgewekt d.m.v. zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden bevestigd op een nieuw vrij dak die ons moet beschermen tegen de invloeden van buitenaf. De gevels worden gedeeltelijk opnieuw opgebouwd en geïsoleerd. Ook wordt er aandacht besteed aan kinderen met een beperking. Sanitair wordt vernieuwd om zo ook bereikbaar te zijn met een rolstoel.

Exploitatie & investeringen

We vinden het belangrijk het te verbouwen gebouw en omgeving zo in te richten dat niet alleen Scouting de ruimtes kan gebruiken maar ook andere verenigingen, scholen of kinder- dagverblijven. Dit is belangrijk om ook een toekomstbestendige exploitatie neer te zetten zodat scouting (meer) op eigen benen kan blijven staan. We gaan er vanuit dat de verbouwing in 3 losse fases zal plaatsvinden om zo investeringen te spreiden. Scouting heeft eigen middelen maar lang niet genoeg om deze grote investeringen te dekken. Daarom zoeken we financiële bijdrages van fondsen, sponsoren en gemeente om ons te helpen deze plannen te realiseren.

HELPT U MEE, OF WEET U PARTIJEN DIE ONS KUNNEN HELPEN? WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT.