De stichting

De Stichting Scouting Karel Doormangroep 1 draagt zorg voor de instandhouding van de Scouthoeve en de vloot voor de vereniging Scouting Karel Doormangroep 1 Maassluis.

Vanuit de statuten is het doel van de stichting als volgt: “”De Stichting Scouting Karel Doormangroep heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging (“de speltakken”), de financiele en materiele belangen van de groepsvereniging te behartigen in de ruimste zin des woords.”

In de praktijk beheert de stichting het scoutinggebouw “de Scouthoeve” en het overige onroerende goed. De stichting beheert ook de vletten en de sleepboot ten behoeve van de waterscouts en de aanlegplaatsen voor de boten. Daarnaast wordt de verhuur van het gebouw aan derde partijen ook verzorgd door de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 7 leden.

Vragen voor de stichting? Mail ons op stichtingsbestuur@scoutingkd.nl!